O firme

Spoločnosť Deltaflex s.r.o.. má obchodné zastúpenie v troch štátoch; okrem spoločnosti na Slovensku pôsobia dcérske spoločnosti v Čechách a v Maďarsku. Táto medzinárodná obchodná skupina patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce spoločnosti v oblasti výroby a predaja PVC závesov v strednej Európe.

Spoločnosť disponujúca s viacročnými skúsenosťami v oblasti exportu a obchodu, si stanovila za cieľ - rýchle, spoľahlivé a presné plnenie požiadaviek zákazníka. Toto všetko zabezpečuje najmodernejšími informatickými prostriedkami a s prepracovanou infraštruktúrou.

Pre nás je prioritné, aby sa kvalita stretla s priaznivou cenou. Preto ponúkame výhradne tovar 1. triedy, ktorý vyhovuje predpisom Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a predpisom v oblasti potravinárskej výroby.

Ponuka našich výrobkov je vhodná pre priemyselné a obchodné využitie. Ponúkané výrobky garantujú výborné tepelno-izolačné vlastnosti, úsporu energie,hygienické prostredie a v neposlednom rade priestor bez prachu, prievanu a hluku.

Ak vo Vás vzbudili záujem naše výrobky, sme Vám k dispozícii - radi poradíme, pomôžeme a bezplatne vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Ing. Juraj Pallag
Konateľ spoločnosti