Predelenie priestoru výrobných hál, alebo ich častí

Možnosť predelenia priestoru pomocou nami ponúkaného materiálu ponúka jednoduché, lacné a pohyblivé riešenie. Na tento účel sa používajú flexibilné PVC pásy, veľkopločné PVC panely alebo polykarbonátové dosky.

Kedy je opodstatnené vytvoriť predelenie priestoru?

Výrazná úspora nákladov na kúrenie - vďaka predeleniu priestoru sa dá výrazne znížiť náklady na kúrenie, nakoľko vykuruje sa iba určitá ohradená plocha.

Vytvorenie odhlučneného priestoru - často je treba niektoré stroje oplotiť proti hluku a tak znížiť dopad na pracujúcich v blízkosti stroja.

Vytvorenie čistého priestoru, bez prachu - predelenie priestoru je veľmi účinné riešenie na oddelenie prašného prostredia od priestoru s minimálnym prachom.

Vytvorenie priestoru bez prievanu - zabezpečenie jednotlivých výrobných a technologických procesov, alebo v záujme ochrany pracovníkov.

Výhody predelenia priestoru:

  • zabezpečí jednoduché a pružné rozdelenie priestoru
  • odizoluje vykurované priestory od nevykurovaných
  • oddelí priestory s vysokou vlhkosťou
  • vytvorenie čistých oddelení v priemyselných priestoroch
  • vzájomné oddelenie jednotlivých technologických procesov